• Tennent’s senza glutine – 33 cl.
  €3.50

 • Poretti Ipa – 33 cl.
  €4.00

 • Grimbergen blanche – 33 cl.
  €4.00

 • Grimbergen blonde – 33 cl.
  €4.00

 • Grimbergen double – 33 cl.
  €4.00

 • Biere dù clan bionda – 33 cl.
  €4.50

 • Biere dù clan ambrata – 33 cl.
  €5.00

 • Moretti – 66 cl.
  €3.00

 • Super Tennent’s – 33 cl.
  €4.00

 • Ceres – 33 cl.
  €4.00

Torna al Menu